Amžinos galimybės. Amžinos dvasinio gyvenimo tiesos kaina


Populiariausi

Airingas Pirmasis patarėjas Pirmojoje Prezidentūroje Amžinasis gyvenimas yra didžiausia iš visų mūsų mylinčio Dangiškojo Tėvo dovanų, kurias Jis suteikė Savo vaikams žr.

DS Ta dovana — tai galimybė per amžius šeimomis gyventi Dievo Tėvo ir Jo mylimojo Sūnaus amžinos galimybės. Tik celestialinėje, aukščiausioje iš Dievo karalysčių, tęsis šeimos meilės ryšiai.

amžinos galimybės

Visi mes tikimės patirti gyvenimo mylinčiose šeimose džiaugsmą. Kai kurie iš mūsų nesame patyrę tokio amžinos galimybės, kurį žinome esant įmanomą, bet kurio dar nejautėme. Galbūt mes matėme jį kitų žmonių gyvenime.

amžinos galimybės

Kitiems iš mūsų šeimos tarpusavio meilė atrodė tikresnė ir brangesnė, kai mirtis nuo mūsų atskyrė vaiką, motiną, tėvą, brolį, seserį arba kurį nors iš mylinčių ir mylimų senelių.

Visi jautėme viltį, kad kada nors galėsime vėl jausti šiltus meilės jausmus to šeimos nario, kurį stipriai mylėjome ir kurį norėtume vėl apkabinti.

Mūsų mylintis Dangiškasis Tėvas pažįsta mūsų širdis. Jo tikslas — suteikti amžinos galimybės laimę žr. Todėl Jis dovanojo Savo Sūnų, kad amžinų šeimos ryšių teikiamas džiaugsmas būtų įmanomas.

Apie amžinas vertybes avangardinėmis priemonėmis. Pokalbis apie P. Viliumi Bartninku apie rašytojo Petro Dirgėlos idėjas. Žymiausias P. Petras Dirgėla, nors yra apdovanotas Nacionaline premija, mažai žinomas rašytojas, dar mažiau žinoma ir mįslinga yra jo kūryba.

Kadangi Gelbėtojas sutraukė mirties pančius, mes būsime prikelti. Dėl to, kad Jis apmokėjo mūsų nuodėmes, per tikėjimą ir atgailą mes galime tapti verti celestialinės karalystės, kur šeimos yra amžiams sujungtos kartu meilėje. Gelbėtojas pas Džozefą Smitą atsiuntė pranašą Eliją, kad šis sugrąžintų kunigystės raktus žr.

Naujų potyrių troškimas – amžinos jaunystės paslaptis

Su tais raktais grįžo ir užantspaudavimo galia, suteikianti didžiausią Dievo dovaną Jo vaikams, — amžinąjį gyvenimą amžiams kartu sujungtose šeimose. Tai pasiūlymas, kuriuo gali pasinaudoti kiekvienas Dievo vaikas, ateinantis į pasaulį.

Trečdalis Jo dvasinių vaikų dvasių pasaulyje atmetė Jo pasiūlymą.

Juk, anot Arnoldo, šiandien aktorius turi būti universalus karys. Iš kur motyvacija ir toks susikaupimas? Ir komisijos kompetencijos tikrai nekvestionuojame, suprantame, kad teisėjų darbas yra vertinti, o mūsų — šokti.

Stokodami tikėjimo ir atvirai maištaudami jie pasirinko niekada nepatirti tos Dangiškojo Tėvo amžinų šeimų džiaugsmo dovanos. Tie iš mūsų, kurie išlaikėme lemiamą ikimirtingojo dvasių pasaulio išbandymą ir taip pelnėme teisę gauti mirtingus kūnus kaip dovaną, vis dar galime pasirinkti amžinąjį gyvenimą.

Jeigu buvome palaiminti ir radome sugrąžintąją Evangeliją, galime pasirinkti su Dievu sudaryti sandoras, ruošiančias mus amžinajam gyvenimui, ir jų laikytis.

amžinos galimybės

Jei liksime ištikimi, Šventoji Dvasia patvirtins mūsų viltį ir tikėjimą, kad esame kelyje, vedančiame į amžinąjį gyvenimą, į gyvenimą šeimomis per amžius celestialinėje karalystėje. Amžinos galimybės kuriems amžinasis džiaugsmas gali atrodyti blyški arba netgi gęstanti viltis. Gali atrodyti, kad gimdytojai, vaikai, broliai ir seserys dėl savo pasirinkimų prarado teisę į amžinąjį gyvenimą.

amžinos galimybės

Jūs galite netgi abejoti, ar jau buvote padaryti verti per Jėzaus Kristaus Apmokėjimą. Dievo pranašas kartą man davė ramybę teikiantį patarimą. Aš nerimavau, kad kitų žmonių pasirinkimai iš mūsų šeimos atėmė galimybę amžinai gyventi kartu.

Jeigu tiesiog gyvensi vertai celestialinės karalystės, tada šeimos organizacija bus nuostabesnė, nei gali įsivaizduoti. Kai prieš šitą gyvenimą buvote su Juo ir Jo mylimuoju Sūnumi, Jie jūsų širdyse pasėjo amžinojo gyvenimo viltį.

Jėzaus Kristaus Apmokėjimo galia ir vadovaujami Šventosios Dvasios jūs galėsite ir dabar, ir ateinančiame pasaulyje jausti šeimos tarpusavio meilę, kurią duoti jums taip labai nori jūsų Tėvas ir Jo mylimasis Sūnus.

Afrika Amžinos jaunystės receptas iš Japonijos Azija žavi įvairiais vakariečiams nesuprantamais dalykais. Nežinia, kokius jausmus sukels šis Japonų gaminys, bet panaudoję šimtametes tradicijas bei sujungę su moderniais tyrinėjimo metodais, dabar jie siūlo visiškai natūralų bei organišką kolageną, kuris sutinkamas kiekviename organizme baltymų pavidalu ir atlieka svarbią funkciją, gerindamas visų tampriųjų audinių savybes.

Visos teisės saugomos. Išspausdinta Lietuvoje. First Presidency Message, August vertimas.

amžinos galimybės

Pakvieskite juos apmąstyti tas akimirkas, kai jie jautė dėkingumą už amžinas šeimas. Paklauskite, ar jie norėtų tai papasakoti.