Simbolines taisykles


  • Kas sudaro Infolex paiešką?
  • Поэтому я намереваюсь завалить вход в твое убежище.

Šios taisyklės reglamentuoja Lietuvos Respublikoje steigiamų įmonių, įstaigų ir organizacijų bei jų filialų simbolinių pavadinimų darymą ir rašymą.

Simboliniai pavadinimai daromi iš žodžių ar žodžių junginių, vartojamų perkeltine reikšme. Simbolines taisykles, įstaigų ir organizacijų simbolines taisykles, daromiems iš žodžių ar žodžių junginių, turinčių tiesioginę reikšmę, taikomi kitais teisės aktais nustatyti darymo ir rašymo reikalavimai.

Simbolines taisykles pavadinimais gali eiti bendrinėje lietuvių kalboje vartojami žodžiai ir tam tikri žodžių junginiai.

Simbolinės dovanos

Vienažodžiai simboliniai pavadinimai gali būti daromi iš simbolines taisykles ar ežerų vardų, žmonių ir mitologinių vardų, augalų, gyvūnų, gamtos reiškinių pavadinimų ar kitokių daiktavardžių, pvz. Simboliniai pavadinimai gali būti daromi iš daiktavardžių su pažyminiais - daiktavardžiais, būdvardžiais paprastai įvardžiuotinės formosskaitvardžiais, pvz. Pažyminiu einantys kiekiniai skaitvardžiai gali būti rašomi skaitmenimis, pvz.

Tai plačiau bus paaiškinta skyrelyje apie vienų kvantorių keitimo kitais dėsnius. Savybių teorija nagrinėja tokius kategorinius teiginius, kuriuose sprendinio subjektas S ir sprendinio predikatas P yra vienviečiai predikatai. Teiginių logikos dėsniai savybių teorijoje Teiginiams, užrašytiems savybių teorijos formalizmu, galioja visi teiginių teorijos dėsniai. Dualumo principas.

Simbolinius pavadinimus galima daryti iš nelinksniuojamų lietuvių kalbos žodžių, įvairių žodžių formų, daiktavardžių su prielinksniais ir kitokių prasmingų konstrukcijų, pvz. Galimi dirbtiniai simboliniai pavadinimai, gramatine sandara panašūs į lietuvių kalbos žodžius. Dirbtiniai simboliniai pavadinimai gali būti daromi iš bendrinėje lietuvių kalboje vartojamų žodžių su įvairiomis priesagomis ar galūnėmis, pvz. Galimi iš sutrumpinimų ar kitaip dirbtinai simbolines taisykles ir lietuviškomis raidėmis rašomi simboliniai pavadinimai, kurių pabaiga atitinka lietuvišką galūnę, pvz.

Galimi pavadinimai, sudaryti iš dirbtinio žodžio su jam priklausomais gramatiškai susijusiais dėmenimis, pvz.

Simboliniais pavadinimais gali eiti antikinių senovės graikų ir lotynų kalbų žodžiai, ypač jei įmonės, įstaigos, organizacijos veikla yra kultūrinio ar humanitarinio pobūdžio, pvz.

Iš susijungusių įmonių, įstaigų simbolines taisykles organizacijų simbolinių pavadinimų gali būti sudarytas jungtinis simbolinis pavadinimas, pvz. Simboliniai pavadinimai rašomi su kabutėmis ir pradedami didžiąja raide. Daugiažodžių pavadinimų didžiąja raide rašomas tik pirmasis žodis ir į pavadinimą įeinantys tikriniai daiktavardžiaipvz.

Simbolinė logika

Prieš simbolinį pavadinimą einantis žodis ar žodžių junginys, žymintis įmonės, įstaigos ar organizacijos teisinę formą arba rūšinį pavadinimą, sakinio viduje rašomas mažosiomis raidėmis, pvz. Teisinę formą galima nurodyti santrumpa, pvz.

kodėl verta išmokti prekiauti 300 variantas

Teisinė forma ar jos santrumpa gali būti rašoma ir po simbolinio pavadinimo, pvz. Simboliniai pavadinimai nedaromi tik iš tiesioginę veiklos daiktų ar paslaugų rūšį nurodančio bendrinio žodžio žodžiųpvz.

Simboliniai pavadinimai nedaromi iš gyvenamųjų vietų vardų be papildomų žodžių, pvz. Simboliniai pavadinimai negali būti sudaryti iš nenorminių žodžių arba su jais ar nenorminės darybos būdu.

Simboliniai pavadinimai nedaromi iš lietuvių kalbos klaidomis laikomų svetimybių barbarizmų ar hibridų, kitų nenorminių žodžių, pvz.

kaip užsidirbti pinigų lažybų vaizdo įrašuose pagrindai užsidirbti pinigų internete

Neteiktini lietuvių kalbos žodžių darybos taisyklėms prieštaraujantys sudurtiniai simboliniai pavadinimai, pvz. Neteiktini simboliniai pavadinimai iš begalūnių dirbtinių žodžių, pvz.

Įmonių pavadinimų sudarymas

Neteiktini simboliniai pavadinimai, kuriuos sudarantys žodžiai nesusieti gramatiškai linksniu, gimine, skaičiumipvz. Neteiktini simboliniai pavadinimai su rašybos klaidomis, pvz.

Simboliniais pavadinimais nelaikytini tokie pavadinimai, kurių pagrindinis žodis yra įmonės, įstaigos ar organizacijos rūšinis simbolines taisykles, pvz. Tokie simbolines taisykles yra tiesioginės reikšmės ir rašytini be kabučių.

Juridinių asmenų pavadinimų registravimo naujovės Kaip jau esame informavę, m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. Registro tvarkytojas, gavęs šių Nuostatų 76 punkte nurodytus dokumentus, Registro tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka kreipiasi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją konsultacijos simbolines taisykles juridinio asmens pavadinimo atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms.

binominio opciono kainodaros modelis finansinės laisvės sąskaita

Valstybinei lietuvių kalbos komisijai per 6 darbo valandas pranešus Registro tvarkytojui, kad prašomas laikinai įtraukti į Registrą juridinio asmens pavadinimas neatitinka lietuvių bendrinės kalbos normų, Registro tvarkytojas priima sprendimą laikinai juridinio asmens pavadinimo į Registrą neįtraukti, išskyrus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.

Registro tvarkytojas, gavęs šių Nuostatų 76 punkte nurodytus dokumentus ar prašymą įregistruoti juridinį asmenį, filialą ar atstovybę, taip pat pakeistus steigimo dokumentus dėl juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo pasikeitimo, kai pavadinimas anksčiau nebuvo laikinai įtrauktas į Registrą, ir per 6 darbo valandas negavęs Valstybinės lietuvių kalbos komisijos informacijos, kad prašomas laikinai įtraukti į Simbolines taisykles juridinio asmens pavadinimas neatitinka lietuvių bendrinės kalbos normų, nustato, ar pavadinimas nėra tapatus kitiems juridinių asmenų, filialų ar atstovybių pavadinimams, taip pat simbolines taisykles įtrauktiems į Registrą pavadinimams ir prekių ženklams, įregistruotiems Prekių ženklų registre.

Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių patvirtinimo

Nustatant tapatumą, nevertinami teisinę formą nusakantys žodžiai ar jų santrumpa. N-2 pakeistos Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklės, patvirtintos m.

pardavimo opcija yra galimybė įdėti premium

Primename, kad nuo m. Valstybinė lietuvių kalbos komisija Registrų centrą konsultuos dėl visų teikiamų registruoti juridinių asmenų pavadinimų atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms. Simbolines taisykles informaciją, susijusią su įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimais, rasite čia:.

Šios taisyklės reglamentuoja Lietuvos Respublikoje steigiamų įmonių, įstaigų ir organizacijų bei jų filialų simbolinių pavadinimų darymą ir rašymą. Simboliniai pavadinimai daromi iš žodžių ar žodžių junginių, vartojamų perkeltine reikšme.