Vykdyti prekybos schemas


Siekiant paremti ir sustiprinti tvarią miškotvarką ir įvairiapusį miškų vaidmenį, m.

Accounting for sales of goods

Veiksmų plane nurodytos įvairios priemonės, kuriomis Europos Sąjungos valstybės narės gali kovoti su neteisėtais miško kirtimais pasaulio miškuose. Remiantis šiuo veiksmų planu priimtas m.

vykdyti prekybos schemas

Tarybos reglamentas EB Nr. Komisijos reglamentas EB Nr. FLEGT licencijavimo schema — tai tam tikrų medienos produktų, eksportuojamų iš šalių, kurios su Europos Sąjunga yra sudariusios savanoriškos partnerystės susitarimus SPSkontrolės sistema.

vykdyti prekybos schemas

Su medienos produktais, eksportuojamais iš šių šalių, turi būti pateikta šalies partnerės išduota FLEGT licencija, kuria užtikrinama, kad mediena yra teisėta, medienos produktai pagaminti iš teisėtai nukirstų miškų vietinės medienos arba trečiojoje šalyje teisėtai nukirstų miškų medienos, įvežtos į šalį partnerę pagal šalies partnerės nacionalinius teisės aktus. Siekiant užtikrinti FLEGT licencijavimo schemos veiksmingumą, muitinės įstaigos medienos produktus išleidžia į laisvą apyvartą tik po to, kai valstybės vykdyti prekybos schemas kompetentingai institucijai pateikta FLEGT licencija yra patvirtinta.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

vykdyti prekybos schemas

Nuo m. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu Nr. FLEGT licencijos pateikti nereikia: 1.

vykdyti prekybos schemas

Produktams iš medienos rūšių, išvardytų Tarybos reglamento EB Nr. Importuojamiems nekomercinio pobūdžio medienos produktams.

Siekdama užtikrinti FLEGT licencijavimo schemos veiksmingumą, kompetentinga institucija, vadovaudamasi m. Nenustačius neatitikimų, prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą.

vykdyti prekybos schemas