Kaip padaryti neįgalų asmenį internete


Prašymas teikiamas, jei slaugote kitą asmenį ir norite būti apdraustas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu bei nedarbo socialiniu draudimu.

kaip padaryti neįgalų asmenį internete

Dalintis Suskleisti Kam yra taikomas draudimas? Jei slaugote kitą asmenį ir norite būti apdraustas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu bei nedarbo socialiniu draudimu, jūs turite atitikti šiuos reikalavimus: Jūsų ir slaugomo asmens gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvoje.

Neįgaliam asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros pagalbos poreikis, arba nepasibaigęs visiškos negalios invalidumo terminas.

kaip padaryti neįgalų asmenį internete

Esate nesukakęs Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus. Neturite draudžiamųjų pajamų arba jūsų pajamos mažesnės negu atitinkamų laikotarpių Vyriausybės patvirtintų minimaliųjų mėnesių algų suma.

kaip padaryti neįgalų asmenį internete

Nesate draudžiamas socialiniu draudimu kitoje valstybėje. Jūsų globos rūpybos statusas nepasibaigęs, o jūs nenušalintas nuo pareigų atlikimo teismo nutartimi taikoma tik globėjams ir rūpintojams. Kaip padaryti neįgalų asmenį internete asmeniui nepaskirtas globėjas ar rūpintojas taikoma, kai neįgalų asmenį slaugo vienas iš jo tėvų įtėvių.

kaip padaryti neįgalų asmenį internete

Nėra apribota jūsų — kaip tėvo arba motinos — valdžia slaugomam neįgaliam asmeniui. Neįgalus asmuo nėra apgyvendintas  ar slaugomas socialinių paslaugų įstaigoje nėra teikiama ilgalaikė socialinė globa.

kaip padaryti neįgalų asmenį internete

Slaugantis asmuo draudžiamas pensijų socialiniu draudimu valstybės lėšomis tik tuo atveju, jeigu negauna jam pačiam priklausančios: valstybinės socialinio draudimo pensijos, išskyrus valstybinę socialinio draudimo našlių maitintojo netekimo pensiją; valstybinės pensijos, šalpos pensijos, socialinės pensijos arba šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose.

Gaunančių pajamas iš sporto patikimiausios dvejetainės parinktys 2020 m, atlikėjo veiklos,  arba pagal autorines sutartis taip pat asmenų, gaunančių tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje arba valdyboje, paskolų komitete, mokamų vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis asmenų slaugančių neįgalų asmenį, valstybinis socialinis kaip padaryti neįgalų asmenį internete valstybės lėšomis nevykdomas jų valstybinio socialinio draudimo laikotarpiu ir tuo atveju, jei jų pajamos didesnės negu atitinkamo laikotarpio MMAMMANuo m.

Savarankiškai dirbančių asmenų ir asmenų, gaunančių pajamas iš sporto veiklos, atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis, slaugančių neįgalų asmenį, draudimas valstybės lėšomis nedarbo socialiniu draudimu vykdomas tik tuo atveju, jeigu šie asmenys pagal įstatymus nėra privalomai draudžiami nedarbo socialiniu draudimu kitu pagrindu.

kaip padaryti neįgalų asmenį internete